Bouwbesluit


Het Bouwbesluit is een lijvig document dat veel verschillende onderwerpen bevat. Het is voor een klein adviesbureau dan ook niet mogelijk specialist te zijn in alle onderwerpen. Toch streven wij naar het kunnen leveren van een complete Bouwbesluittoetsing. Mochten zich echter situaties voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid of geluidwering, die een grotere expertise vergen dan wij voor dat onderwerp in huis hebben, dan zullen wij u dat tijdig laten weten. Omdat wij echter een nauwe samenwerking hebben met een aantal collega-adviesbureaus is een oplossing nooit ver weg!

Zaken waarvoor u zeker bij ons terecht kunt zijn onder andere:

  • Bepaling gebruiksfuncties
  • Bepaling gebruiksoppervlaktes
  • Toetsing verblijfsruimtes en bepaling verblijfsgebieden
  • Toegankelijkheid
  • Berekening luchtverversing
  • Berekening spuicapaciteit
  • Daglichtberekeningen
  • Energieprestatie berekeningen
  • Warmteweerstanden van constructies (Rc-waardes)
  • Schaduwanalyses

B39 Advies | ing. Eise Riemersma | Oude Schouw 7 | 8491 MP Akkrum
(Tel.) 0566 653 244 | (Mob.) 06-12285221 | Email: advies@b39.nl